Project Description

Willebroekse boot

Kijk ook bij:

Scheepsmodelbouw

In het archief van de scheepswerf Van Damme komt voor de eerste maal in een simpele nota, gedateerd op 1834 de naam Willebroekse boot voor, gevolgd door de hoofdafmetingen: lengte over de stevens 8,56 m op een breedte van 2,48 m. Het zijn de maten van een vaartuig dat men toen een boot noemde. Een andere gelijkaardige nota uit 1836 meldt dezelfde naam, maar geeft grotere afmetingen, zijnde 10,21 m op 3,03 m. Vijfentwintig jaar later verschijnt in een uitgebreid bestek de bouw van eenzelfde boot, deze keer nog groter van afmetingen, als mede een opmeting. Hij is uitgegroeid tot 11,60 m op 3,59 m en twee latere bestekken en opmetingen van opdrachten tot de bouw uit 1863 en 1865 geven als grootste afmeting 12,14 m x 3,86 m. De ene is gebouwd met een stagie en paviljoen, de andere met een stuurput of beun. De uitslag van de opmetingen laat een klein scheepje zien met dezelfde inrichting als van een groot binnenschip. Vooraan staat een ankerrol, daar achter het luik van een vooronder, dan de mast gevolgd door het laadruim gedekt met ronde luiken en geflankeerd met gangboorden en vervolgens voor de ene is een tussenruimte voorzien voor de stuurman eindigend op het reeds vermelde een paviljoen en bij de andere ligt de achterplecht op dezelfde hoogte als de gangboorden. In de achterplecht is een beun aangebracht en zodoende valt alle ruimte in het achteronder weg. Door de beperkte afmetingen is het vooronder bij beide alleen maar bruikbaar om inventaris weg te stouwen, terwijl deze met het paviljoen enkel zitruimte biedt aan niet meer dan twee personen.

De sterk naar voren staande mast is uitgerust met een stagfok en een kluiver en het grootzeil bestaat uit een bezaanzeil hangend aan een korte gaffel terwijl de schoot is bevestigd op een lange giek. Navraag in Willebroek en omgeving bracht geen gegevens aan het licht in verband met zijn bestemming. Enkele geraadpleegde schippers suggereerden dat het transport van baksteen wel eens het antwoord zou kunnen zijn. Vanuit dit standpunt bekeken zou de Willebroekse boot de oude naam zijn van een vaartuig dat later algemeen bekend raakte als de steenschuit. Het wisselen van benamingen in de loop van de tijd kwam in de scheepvaart meer voor.