Project Description

Sandbagger sloop

Korte geschiedenis historisch schip

Een sandbagger sloop is een type zeilboot dat in de 19de eeuw heel populair was als werkschip. De sandbagger sloop stamt af van een sloep met weinig diepgang die in gebruik was voor het vissen van oesters in ondiep water in de baai van New-York. De term sandbagger verwijst naar het gebruik van zandzakjes die als ballast gebruikt werden tijdens het zeilen. Als het schip te veel slagzij maakte bij een aandewindse koers kon men het terug rechtop trimmen door enkele zakjes te verplaatsen naar de loefzijde van het scheepje. In de praktijk waren de zakken gevuld met grind om te vermijden dat een teveel aan water werd opgeslorpt.

Dit schip had een lengte van 6 tot 9 meter en voerde zeilen die qua oppervlakte niet in verhouding waren tot zijn afmeting. De bemanning varieerde van 10 tot 15 man.

De sandbagger diende in de tweede helft van de 19de eeuw ook als pleziervaartuig en wedstrijdjacht voor wedstrijden op de Hudson River en langs de kustlijn van Connecticut, Long Island en New Orleans. Het inzetten van een omvangrijke bemanning, die tot het uiterste moest gaan tijdens de wedstrijden en de in 1885 gewijzigde zeilwedstrijdreglementering hebben geleid tot de teloorgang.

Restauratie scheepsmodel

De sandbagger sloop is volledig gerestaureerd. De mast is vastgezet. De stagen zijn weer aangespannen. De boegspriet is hersteld en heeft nieuwe aangepaste kettingen in de juiste maat gekregen. Ook de vlaggenstok is hersteld. De tuigage is bijgewerkt. Op het achterdek prijkt nu een nieuw Amerikaans vlaggetje. Waar nodig is het model bijgevernist en geschilderd. Verder is het model grondig gekuist.