Project Description

Lemmerbeurtschip

Korte geschiedenis historisch schip

De Lemmerbeurt is een algemene term voor de geregelde veerdienst voor goederen en / of personen tussen Lemmer en Amsterdam. Deze veerdienst bestond reeds in 1710. Het waren Lemsterbeurtschepen die in twaalf uur de Zuiderzee overstaken.

Restauratie scheepsmodel

Om te starten is er een werktekening gemaakt op grootte van het model (1/32) aan de hand van een tekening van de eigenaar.

Het model is gerestaureerd en tevens verder afgebouwd. Het werk omvat onder meer het maken van een mast met steng, windvaan en gaffel. Zowel het staand als lopend want is aangebracht. Het optuigen is gebeurd volgens het meegeleverde zeilplan of volgens de reeds aanwezige voorzieningen (de backstagen) van de bouwer. Het model is nu vervolledigd met 3 zeilen in katoen.

De zwaarden zijn vastgelegd met een zwaardval en er zijn 31 blokken en 7 jufferblokken geplaatst. De stand van de kluiverboom is aangepast aan het zeilplan. Vooraan is een schijf (een wieltje in de kluiverboom) met een traveller (een loopring) geplaatst. Het model is nu voorzien van een anker met ankertouw. Alle losstaande elementen op het dek zijn vastgezet.