Project Description

Kubboot

Een kubboot is een klein (tot vier meter) maar zwaar gebouwd eikenhouten scheepje voor de aalvisserij met kubben, van wilgentenen gevlochten manden voor de aalvangst. De kubboot – stoer, rond en met een typisch Nederlandse bouw –  is in gebruik gebleven tot de afsluiting van de Zuiderzee.

Het is voor en achter vrijwel gelijk van vorm, met kromme, iets voorover hellende voorsteven en een ook kromme, vallende, kortere achtersteven op een smalle kiel. Het heeft een duidelijke zeeg, met de grootste breedte midscheeps. De spanten zijn rond van vorm. De huid is meestal glad en soms overnaads beplankt. Het zwaar uitgevoerde berghout is hoog aangebracht. Meestal was er een doft en een klein plechtje in het achterschip. Er kon met het scheepje gemakkelijk geroeid worden, zowel vooruit als achteruit. Dat was van belang voor het langs de kubben varen. Er zat daarom geen scheg onder. Kubboten zijn veelal zonder bun (schip) uitgevoerd.

Naar wordt aangenomen is het model gelijk aan de sinds in de middeleeuwen gebruik zijnde Crabschuyt, dat terug is te voeren tot aan de kleine vikingscheepjes.

De kubboot kwam voor langs de gehele Oostwal, de Zuidwal en de Westwal van het IJsselmeer. Met de kubboot werden de palingkubben naar hun positie geroeid, waar ze in ondiep water, aan een essenhouten stok werden bevestigd en verzwaard met stenen in het water gelaten. Naast inzet bij het plaatsen en leeghalen van de kubben werd de kubboot gebruikt als bijboot van een botter of schokker.

Bron: Wikepedia