Project Description

Lierse kruisnetvisser of Lierse visboot

Een Lierse kruisnetvisser, een in onze contreien uniek scheepstype, is een typisch bootje met een platte bodem, een geringe diepgang en zonder roer, dat in de eerste helft van de vorige eeuw in Lier gebruikt werd bij het vissen op de Beneden-Nete. Volgens de mondelinge overlevering zouden deze kruisnetvissers een verbeterde uitgave zijn van de vaartuigen die eerder gebruikt werden in de tijdens de winter ondergelopen beemden van de winterbedding van de Nete.

Eén replica is bewaard gebleven en ligt ten anker op de Binnennete aan de Werf, ter hoogte van het Buildragershuisje. Het draagt de naam Bertha.

Bij een eerste oogopslag lijkt de Lierse visboot of vissersboot op een veerpont, zoals die te zien waren op de Boven-Schelde en de Leie. Qua constructie vergelijkbaar, maar al vlug duiken de verschillen op.

Zo heeft de Lierse visboot een bun, waarin de vis levend bewaard wordt. Verder een roefje of klein kajuitje en een lange schuinstaande spriet, waaraan een groot vierkant fijnmazig net bevestigd is.

Al bij al een bijzondere verschijning op het water en uniek in Vlaanderen. In Lier sprak men ook van een totskop, een uitdrukking die in het verleden al eens gebruikt werd.

Terecht vraagt auteur Wim Van Gelder in zijn boek ’De Roemrijke Vloot van Lier: Onze Bootvissers’ zich af of de Lierse kruisnetvisser zich niet ontwikkeld heeft uit de platbodems, die de boeren gebruikten om allerlei gewassen te vervoeren.

Pas later zouden deze schuiten omgebouwd worden tot vissersschepen. Volgens mondelinge overlevering zijn reeds voor 1890 dergelijke palingschuiten waargenomen op de Nete. In de loop der jaren schijnt aan de constructie nauwelijks iets gewijzigd.

Meer uitleg vind je in de uitgebreide brochure ‘De Lierse kruisnetvisser’ – auteur Koen De Vriese.

Klik hier  https://www.schoolvoorscheepsmodelbouw.be/nog-meer/de-lierse-kruisnetvisser