Project Description

Car ferry Prinses Josephine-Charlotte

Korte geschiedenis historisch schip

In september 1948 werd bij de scheepswerf “Cockerill Yards” te Hoboken een eerste car ferry te water gelaten met als naam “Car-ferry”. Later, in 1952, werd het schip herdoopt in “Prinses Josephine-Charlotte”. Deze car ferry had een lengte van 113,65 m en een breedte van 15 m en kon bogen op een capaciteit van 700 passagiers en 110 auto’s. Uitgerust met twee dieselmotoren kon het een snelheid halen van 22 knopen. Vanaf 1949 stond dit schip regelmatig in voor de verbinding tussen Oostende en Dover. Op 15 maart 1974 maakte de ‘Prinses Josephine-Charlotte’ haar laatste reis. Ze kwam terecht in de reserve. Een jaar later werd zij te koop aangeboden. Zo kwam het schip onder meer in handen van een Panamese firma en nog later van de Griekse reder Giorgous Kousouniadis. In 1985 is het schip blijkbaar ontmanteld.

Bron: www.oostendsenostalgie.be

Restauratie scheepsmodel

De School heeft in opdracht van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum dit scheepsmodel onder handen genomen. Na een grondige kuisbeurt – de nicotineaanslag is verwijderd – en een serieuse restauratie van onder meer de relingen, de ballustrades en trapjes oogt het model heel fris. Ontbrekende delen zijn bijgewerkt. De radio-antenne en kabels zijn vernieuwd. De romp heeft een nieuwe verflaag. De juiste historische kleur is bepaald op basis van research.

Het gerestaureerde model staat opgesteld in het Natiënhuis te Antwerpen.