Project Description

Baasroodse botter

De Baasroodse palingbotter heeft ingang gevonden rond 1840 – 1850 en is afgeleid van het Zuiderzee (IJsselmeer) – bottermodel. Baasrode was een echt palingdorp en had behoefte aan koopschepen uitgerust met een bun of beun, een afgesloten ruimte tussen twee waterdichte schotten, bestemd voor het vervoer van levende paling. Voor de bouw van dit model was er geen plan voorhanden. Maurice Kaak heeft na studie van de werken van Jules Van Beylen en Peter Dorleijn “het” plan geëvoceerd. Zo heeft hij deze botter als model kunnen reconstrueren. Specialisten evalueren dit model als heel realistisch.