Missie

De School voor Scheepsmodelbouw heeft als missie het bewaren en doorgeven van het nautisch erfgoed uit Baasrode en het Scheldegebied naar zowel een breed publiek als naar een nautisch erfgoedgericht publiek.

School voor Scheepsmodelbouw, een expertise- en kenniscentrum rond varend erfgoed uit het Scheldegebied


De School voor Scheepsmodelbouw
legt zich toe op

  • het bestuderen van en het verrichten van doorgedreven research over historische schepen

  • de bouw van historische scheepsmodellen naar authentieke plannen van schepen gebouwd op de werven aan de Schelde in Baasrode en in Vlaanderen. Dit betreft zowel scheepstypes van de Vlaamse als Brabantse binnen- en kustvaart

  • de restauratie van scheepsmodellen op basis van een historisch verantwoorde aanpak

De School werkt vanuit een wetenschappelijk-historische insteek en investeert heel wat tijd in opzoekwerk om zo historisch mogelijk correct werk te leveren.

De School richt zich actief tot het publiek. Het publiek is elke zaterdag welkom in het atelier en de School stapt naar het publiek toe via nautische en watererfgoedgerichte events in Vlaanderen en ook in Nederland. Uiteraard doet de School mee aan events in eigen streek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.