Meester-modelbouwer

Van scheepstimmerman in de jachtbouw…

Maurice Kaak begint zijn loopbaan in de jachtbouw op het ogenblik dat in deze tak het ambachtelijke werk nog volop floreert.  Het snelle succes van de zeer goedkope jachtjes, samengeplakt met de nieuwe watervaste synthetische lijmen en later de opkomst van de polyesterrompen, doet het ambachtelijke werk de das om. De kleine werfjes die zich niet kunnen of willen omvormen, verdwijnen.

… tot meester-modelbouwer

Zijn loopbaan neemt een nieuwe wending. Twintig jaar lang werkt hij als restaurateur in het toenmalige Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen (vandaag ondergebracht in het MAS). Hij is er geen onbekende, want reeds lang voordien deed hij de restauratie van twee modellen uit de collectie.

Uit belangstelling voor zijn nieuwe werk informeert hij op een bepaald ogenblik bij Jules Van Beylen, het toenmalige hoofd van het Scheepvaartmuseum te Antwerpen, naar een goed boek dat iets meer vertelt over de Vlaamse binnenschepen.  “Een specifiek boek over dit onderwerp bestaat niet” is het antwoord. Van Beylen verwijst hem door naar het archief van de scheepswerf Van Damme.  Dit archief maakt dan nog deel uit van de museumbibliotheek.  Wat begint met een simpele vraag naar de betekenis van scheepstermen groeit uit tot een jarenlange studie, het tekenen van plannen, het opmeten van werkboten en het verzamelen van documentatie.

Kennis verzilverd

Met deze grondige technische en historische kennis gaat Maurice Kaak aan de slag. Deze vakkennis uit zich in de talloze scheepsmodellen die hij samen met de vrienden-modelbouwers – aan de hand van enkele van de werven afkomstige scheepsplannen –  bouwt.

Hij is tevens actief als publicist. Gerenommeerde tijdschriften als Spiegel der Zeilvaart waarderen zijn artikels vanwege de gedetailleerde portretering van historische schepen. Hij is tevens auteur van het boek ‘Vlaamse & Brabantse binnenschepen uit de 18de en 19de eeuw’.